Jeg tror fremdeles på Jesus, men jeg tror ikke på han slik han blir fremstilt i kirker og menigheter her i landet. Jeg tror på det han sier, og for meg nå er de viktigste tingene Jesus sier:


Størst av alt er kjærligheten


Himmelriket finnes inni dere


Vi er alle Guder, altså at alt er ett på det sjelelige planet. Når vi er ett med sjelen vår, da er vi ett med alt. Jeg tror ikke at Jesus ble korsfestet for våre synders skyld. Jeg tror han ble korsfestet fordi han sa han var GudDu skal elske din neste som deg selv, sier han. Altså er det veldig viktig å elske seg selv først ellers har vi ikke kjørlighet å gi til andre


Jeg tror ikke at en kommer til helvete om en ikke tror, men jeg tror at for en del kan det å leve uten en tro på universet-Gud- og kjærligheten lage et helvete inni en

Hva vil det si å ha en personlig tro?


Dette spørsmålet stilte jeg meg selv mange ganger mens jeg var på rehabillitering. Jeg syntes og synes, det er så lett å kopiere andre mennesker kirker osv, i stedet for å søke Jesus i bønn å meditasjon og ta imot det han kanaliserer til deg. 


Husk at bibelen og de tekster som står der er nøye utvalgt av mennesker i maktposisjoner, som vil passe på at en ikke blir fri, men får en tro som er ufarlig for makter og myndigheter.


Kristus bevissthet som jeg nå kaller det er å søke Jesus i bønn og meditasjon og å ha en relasjon til han som stemmer med ens indre. Husk det han sa at Himmelriket finnes inni deg. Når en søker han på denne måpten i stillhet frihet og uten at andre kontrollerer, da får en en persolig tro på han. Jesus vil da bli en guide for deg. Hva er kjærlighet Jesus kan en spærre. Hvordan vil dette hjelpe meg i mitt liv Jesus er et annet tema en kan ta opp med han osv osv Jeg vil ikke sette flere føringer for da blir ikke troen personlig. Jeg tror at ditt egne "høye selv" vil jobbe for deg slik at du blir opplyst og kan leve i fred og harmoni med deg selv. Om du foretrekker å vende din bønn til en annen oppsteget mester er dette også helt ok. Poenget er at din personlige tro , er en sak mellom deg og universet/ Gud. Jeg tror også at når en overgir seg til Gud vil en bli guidet til det som er riktig for den enkelte